Plener Plastyczny okazją do spotkania artystów

Ogólnopolski Plener Plastyczny organizowany jest osiemnasty raz. Jedna z artystek związana jest całe swoje życie z tym wydarzeniem. Dla niektórych osób plener jest stałym punktem w kalendarzu, którego nie może zabraknąć. Powodem nie jest tylko i wyłącznie chęć tworzenia kolejnych niezwykłych prac w miłym otoczeniu. Pod szyldami “Pleneru”, “ArtMeeting”, “sztuki w czasach zarazy” przedstawiamy oczywiście obrazy, ale jest “coś” równie ważnego…
To ludzie – artyści, którzy spotykają się co roku, tworzą społeczność, która integruje się na takich wyjazdach. Co roku uczą się od siebie nawzajem, wspierają, żartują i wspólnie tworzą. Atmosfera jest bardzo ważna, a jak widać po zdjęciach, humor uczestników XVIII Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego nie opuścił nawet na chwilę.